Proroctwa o Polsce

proroctwa
o polsce

arrow
Giulio MancinelliWłochy

jezuita włoski. Był mistrzem nowicjatu rzymskich jezuitów, rektorem Kolegiów, misjonarzem na Bałkanach (Dalmacja i Bośnia), założycielem misji jezuickiej w Konstantynopolu.

Maryja w widzeniu podczas żarliwej modlitwy zakonnika:
Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie.

Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego Narodu, który jest mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj Mnie nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz, miłosierną.

Później Giulio mówi:
Maryja was uratuje. To Pani Polski. Jej się poświęćcie. Jej oficjalnie się ofiarujcie. Ją Królową ogłoście, przecież sama tego chciała.