Proroctwa o Polsce

proroctwa
o polsce

arrow
Ks. Jan BoskoWłochy

duchowny włoski, prezbiter, założyciel zgromadzenia salezjanów i salezjanek oraz Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, twórca Rodziny Salezjańskiej, tercjarz franciszkański, święty Kościoła katolickiego. Nazywany jest „Ojcem i Nauczycielem Młodzieży

Oto Słowo Boga w ludzkiej mowie:

Ukazuje się wielki wojownik z Północy, sztandar w jego prawej dłoni, a na ramieniu widnieje napis: „Nieprzezwyciężona ręka Pana”. W tym momencie wyszedł mu naprzeciw czcigodny starzec z Lacjum, poruszając płonącą pochodnią. Wówczas rozwinęła się chorągiew, a jej czerń stała się biała jak śnieg; pośrodku chorągwi napisane było złotymi literami imię Wszechmocnego.

Wojownik ze swymi towarzyszami pokłonił się głęboko przed czcigodnym starcem. I uścisnęli sobie dłonie.

Teraz dał się słyszeć głos z nieba skierowany do Pasterza pasterzy:

„Ty jesteś na wielkiej naradzie ze swymi ławnikami, ale wróg dobra nie ma spokoju ani chwili. On obmyśla i używa wszelkich sposobów przeciw tobie. Posieje on niezgodę między twymi współpracownikami, wzbudzi on wrogów pośród Moich synów.

Władze tego świata będą wymiotować ogniem. One chciałyby zdusić me słowa w gardłach strażników Mojego prawa, ale to im się nie uda. Będą czyniły wiele szkód, ale tylko samym sobie.

Śpiesz się! Jeśli węzły nie mogą być rozwiązane, rozetnij je. Nie zatrzymuj się w obliczu trudności, ale idź dalej, aż hydra błędu zostanie ścięta. Przy tym ciosie ziemia i piekło zadrżą, ale świat będzie ocalony i wierzący będą się radować. Gromadzi się wokół ciebie jedynie dwóch współpracowników, ale gdziekolwiek jesteś, wykonują oni zadania ci powierzone i doprowadzą je do końca.

Dni mijają szybko, a twoje lata osiągają swoje wyznaczone cyfry.

Wielka Królowa zawsze będzie przy tobie, i, tak jak w przeszłości, zawsze będzie magnum et singulare w Ecclesia praesidium [silną i szczególną obroną Kościoła].

Rzeczy będą postępować zbyt wolno jedna za drugą. Ale wielka Królowa Niebios, jest blisko; do Niej należy moc Pana. Ona jak mgłę rozproszy swoich nieprzyjaciół. Ona odzieje Czcigodnego starca we wszystkie jego dawne szaty.

Wielki sługa ujrzy Oblubienicę swego Króla odzianą w chwałę.

Na całym świecie słońce będzie świecić tak jasno, jak nie jaśniało od czasów płomieni Wieczernika aż do dzisiaj, ani też nie będzie takim do dnia końca czasu.