Proroctwa o Polsce

proroctwa
o polsce

arrow
Ks. Luciano GuerraPortugalia

rektor sanktuarium w Fatimie, 2004 r.

Nie znam przyszłości, ale powtarzam: Bóg z pewnością wyznaczył Polsce szczególną rolę. Europa była zawsze pilotem roznoszącym nowe idee, cywilizację. Ale narody Europy Zachodniej wyczerpały już chyba swoją misję. Zaś narody słowiańskie? One nie powiedziały jeszcze najważniejszego słowa. Powtarzam, że nie jestem prorokiem, ale wydaje się, że Bóg chce wykorzystać narody słowiańskie do nadania nowego impulsu rozwojowi orędzia fatimskiego, przede wszystkim do nawrócenia Rosji. Dodam, że gdy Matka Boża mówiła o nawróceniu Rosji, chciała chyba powiedzieć o znaczącej roli tego kraju w przyszłości naszego świata. Dotyczy to nie tylko samego nawrócenia Rosji, ale też jakiejś szczególnej pozytywnej roli, którą kraj ten ma odegrać w niedalekiej już przyszłości.

Kiedy pytamy się o przyszłość Fatimy, w świetle tego, co już się wydarzyło, możemy przyjąć, że jeszcze coś ważnego się wydarzy. Jestem pewien, że Fatima nie umrze ze śmiercią Siostry Łucji. Dlatego tak ważne jest, by ciągle mówić o Fatimie i głosić ją. Dlatego wydaje mi się, a mówię to bez zarozumiałości, że Fatima będzie wielkim znakiem naszych czasów, że będzie to jedno z ważniejszych słów powtarzanych w nadchodzących latach.

Jeśli jakiś naród ma być Bożym narzędziem w nawróceniu świata, sam najpierw musi się nawrócić. Jeżeli naród ma się nawrócić, muszą najpierw nawrócić się ludzie, którzy go stanowią…

Wy, Polacy, przetrwacie tę próbę zwycięsko, ponieważ… nie znam przyszłości, ale powtarzam: Bóg z pewnością wyznaczył Polsce szczególną rolę.