Regulamin

arrow

Regulamin korzystania ze strony internetowej www.proroctwo.com.pl

 1. Strona internetowa www.proroctwo.com.pl jest własnością Fundacji Św. Filomeny zwanej dalej Fundacja. Fundacja posiada również odrębną stronę internetową, znajdującą się pod adresem internetowym www.fundacjaswfilomeny.pl i obie strony są zarządzne przez Fundację Św. Filomeny, z siedziba w Piasecznie, ul. Dworcowa 38/78 05-500, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładow opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000595672.
 2. Fundacja umieszcza na stronie internetowej zwanej dalej Serwisem informacje na temat powstającego projektu filmowego, a także po ukończeniu go umieści sam finalny produkt - film "Proroctwo".
 3. Fundacja poprzez stronę zbiera również fundusze potrzebne na ukończenie projektu filmowego, który odpowiada celom statutowym Fundacji. Wszelkie darowizny przekazane poprzez stronę na rzecz Fundacji zostaną wykorzystane na działalność statutową, a nadwyżki finansowe, które nie zostaną zużyte na projekt filmowy, po jego finalizacji, zostaną przekazane na kolejne projekty, zgodne z założeniami statutowymi Fundacji.
 4. Każdy darczyńca wpłacający dobrowolną darowiznę na rzecz Fundacji zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zaksięgowania wpłaty (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 5. Każdy zamawiający bezpłatny film "Proroctwo", przy pomocy formularza umieszczonego w Serwisie, zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu ukończenia procedury weryfikacji zamówienia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 6. Fundacja i administratorzy Serwisu nie ponosza odpowiedzialnosci za nadesłane tresci.
 7. W tresciach przesyłanych do umieszczenia w Serwisie, w znakach graficznych oraz w symbolice zabrania si umieszczania informacji niezgodnych z obowiazujacym w Polsce prawem, a w szczegolnosci informacji nieprawdziwych, łamiacych Ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustaw o ochronie danych osobowych i prawach pokrewnych, innych
  informacji, ktore moga naruszać prawa, interesy i uczucia osob trzecich.
 8. Osoba przesyłajaca do Serwisu swoje informacje, jest zobowiazana dbać o prawdziwosć i aktualnosć tych informacji.
 9. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie naduzycia, łamania prawa lub łamania postanowień niniejszego regulaminu, administrator Serwisu moze usunać dana tresć z Serwisu bez podawania przyczyn.
 10. Wszystkie tresci nadsyłane do umieszczenia na stronie internetowej Fundacji sa wczesniej moderowane przez administratorow Serwisu.
 11. Przesłanie materiałow do umieszczenia w Serwisie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. Przekazanie darowizny na rzecz Fundacji za pomocą Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 13. Do kontaktow w sprawach dotyczacych tresci strony internetowej Fundacji wyznaczone jest konto pocztowe e-mail kontakt@fundacjaswfilomeny.pl
 14. Za posrednictwem Serwisu mozliwe jest przekazanie Darowizny na rzecz działalnosci statutowej Fundacji.
 15. Przekazanie Darowizny mozliwe jest poprzez serwis posrednictwa finansowego prowadzony przez PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.. z siedziba w Poznaniu, UL. KANCLERSKA 15 60-327 POZNAŃ, NIP 781-17-33-852, Regon, 634509164, KRS 306513, lub poprzez wpłatę na konto bankowe Fundacji zamieszczone w Serwisie.
 16. Kazdemu Uzytkownikowi korzystajacemu z Serwisu przysługuje prawo do złozenia reklamacji w sprawach zwiazanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 17. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 18. Wszelkie zmiany Regulaminu zostana uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejscia w zycie zmian.
 19. Regulamin obowiazuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 20. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a takze w siedzibie Fundacji.